Familie Simons, het haagje 56

De familie Simons en het gezin van Klaartje Henriëtte Simons Wilda, gewoond hebbend Haagje 56.
Een gezin zoals zovele. Opa Simon Simons, zijn zoon Freerk, zijn vrouw Klaartje, en de kinderen. Een huis vol mensen en levenskansen. Ze hadden een slagerij en iedereen groeide daarin mee. Tot de nazi’s met steun van Hoogeveners hun bedrijf kapot maakten. Ze moesten op transport. Alleen Freerk kwam terug. Hoe ga je verder, als je thuis komt, met een hoofd vol gruwelijke herinneringen, zonder gezin. Freerk was een van de weinigen wiens huis bij terugkeer leeg was. De Duitse Weermacht had er gehuisd, en die waren volgens de officiële woonkaart van de gemeente vertrokken naar het Walhalla. Freerk hertrouwde met een weduwe, ook een overleefster. Ze vertrokken na enkele jaren uit Hoogeveen.
 
 
 
 
 
 
 
 

Op de foto is de slagerij te zien, het derde pand van links. 
Het tweede uithangbord duidt Slagerij Simons aan.