Bestuur stolpersteine hoogeveen

Functie Naam
Voozitter Eddie Seinen
Secretaris Gerrit Koele
Penningmeester Jerry Vondeling
Algemeen adjunct Roeland Hup
Research en educatie Albert Metselaar
Overige leden Hans Bertels
Jaap Uiterwijk Winkel