Op dit adres woonde de familie van Coevorden

Jacob van Coevorden werd te Coevorden geboren op 7 oktober 1911, hij werd op 33 jarige leeftijd vermoord op 18 februari 1945 te Dachau.
Jacob was bakker van Beroep. Hij was de bakker die op de lijst van Opperrabbijn Abraham Salomon Levisson stond. 

Leentje van Coevorden - van Buuren werd op 29 maart 1913 te Hoogeveen geboren. Ze werd op 26 oktober 1942 te Auschwitz vermoord.
Leentje bereikte de leeftijd van 29 jaar.
Schoontje van Coevorden werd op 21 september 1940 te Hoogeveen geboren, ze werd op 26 oktober 1942 te Auschwitz vermoord.
Sonja (Schoontje) werd slechts twee jaar oud.

Jacob van Coevorden en Leentje van Buuren hadden nog een dochter, Rachel. Zij stierf op 7 november 1939, een dag na haar geboorte.

(...)Op van Echtenstraat 16 woonde het gezin van Coevorden. Ze hadden een bakkerij. De woonkamer was naast de winkel. Na het vertrek van de van Coevordens werd het woonhuis volledige leeg gehaald, net als de andere panden, op één meubelstuk na, de kinderstoel met een bordje pap erop. Een half leeg gegeten bordje pap en een lepel erin. De stoel met het bordje pap stond zichtbaar voor het raam. Voor de kinderen in de buurt was dit een akelig gezicht. En hoe gaat dat net kinderen, de kinderen vertelden het aan hun moeders. De dames zeiden tegen elkaar "dat kan niet zo, dat moet zo niet blijven staan, De kinderstoel moet weg gezet worden en het bordje pap moet leeg gemaakt worden". De deuren waren niet op slot. Drie dames (Mevr. Schelhaas - Buikema, Mevr. Smit - Westra van de hoedenzaak en Mevr, Zomer - Maris van de horlogemaker) konden zo naar binnen. De kinderstoel ging naar de achterkamer, uit zicht. De kinderstoel en het bordje pap waren van Schoontje van Coevorden geboren op 21 september 1940 en op, of omstreeks, 26 oktober 1942 vermoord te Auschwitz, Polen. Het kind is bij het eten weggerukt. We kunnen ons een beetje voorstellen hoe haar laatste gang in Hoogeveen was. Niet voldoende gegeten, huilen, 2 jaar oud en niets begrijpen van wat er gebeurt, maar je wel diep ongelukkig voelen, met de lege maag en alle drukte. Dan op moeders arm op elkaar gedrukt tussen al die andere mensen. Tot de gaskamer aan toe. Het bordje pap stond er toen nog. (...)

Hoogeveensche Courant, 6 oktober 2023, Albert Metselaar.

Het gezin van Coevorden - foto Joods Monument.